Foredrag

Vi skal finde modet til at leve det liv vi selv ønsker, og ikke det liv andre forventer

Få den inspiration der skal til for at opnå dit fulde potentiale og udvikling

Jeg holder foredrag om følgende emner

DU ikke f**ked Du bare ung

Få fokus til at skabe en solid og sund retning i livet

Unge og Stoffer

Vejen ind og ud af et misbrug

Arbejdsglæde og Motivation

DU ikke f**ked Du bare ung

This is some text inside of a div block.
Dette foredrag har fokus på udfordringer med skole, Trivsel, selvværd og selvtillid, fremtidsbekymringer, samt mødet med sex og stoffer. Foredraget giver de unge motivationen til at blive den bedste udgave af dem selv.

Jeg oplever i mit daglige virke som foredragsholder og coach, at ovenstående problematikker i stigende og bekymrende grad udfordrer vores unge, ikke mindst som konsekvens af de sociale medier. Mange unge føler, at de  har ’forkerte’ tanker, og at ingen kan forstå dem.

Foredraget hjælper de unge til at finde deres egen indre stemme og motivationen til at blive den bedste udgave af dem selv, for således at kunne skabe et sundt og solidt ståsted i livet. Som ung har man tendens til at finde nogen, man kan spejle sig i. Med mine værktøjer kombineret med min fortælling, tilbyder jeg de unge en sund, inspirerende og motiverende rollefigur.

Dette foredrag udbydes til unge.
Dette foredrag giver insigt i følgende:
This is some text inside of a div block.
 • Hvordan vi får et godt selvværd
 • Hvordan vi finder lyst og motivation til at blive den bedste udgave af os selv
 • Hvordan vi alle er unikke præcis som vi er - uden filter
 • Hvilke værktøjer skal vi bruge for at tage ansvar og håndtere det der er svært - frem for at flygte
KONTAKT MIG

Unge og Stoffer - Vejen ind og ud af et misbrug

This is some text inside of a div block.
Rusmidlerne gav mig en pause fra det sociale pres, jeg oplevede, at omverden lagde over mig samt fra det pres, jeg lagde over mig selv. Særligt ønskede jeg at passe ind, hvilket resulterede i følelsen af aldrig at være god nok, pæn nok, dygtig nok eller sjov nok. Hashen og stofferne blev min flugt fra livet og resulterede i depression, social  isolation og angst

I min meget ærlige fortælling sætter jeg med dette foredrag fokuspå, hvordan vi som voksne kan hjælpe de unge med at vælgerusmidlerne fra i en verden, hvor konfrontationen med hash og kokainer alle vegne. Jeg henvender mig også direkte til de unge, ogprovokerer dem til aktivt at tage stilling til, hvilke konsekvenserde valg, som de træffer i dag, kan have for resten af deres liv

Foredraget tilbyder de unge det fokus og mind-set, jeg selv manglede som ung, såvel som den indsigt isit barn og dennes omverden, man ønsker som forældre
Dette foredrag udbydes til forældre og deres børn (fra 6. klasse), men kan også tilpasses de unge alene, såvel som forældrene alene
Dette foredrag giver insigt i følgende:
This is some text inside of a div block.
 • Hvilke konsekvenser det har at tage stoffer
 • Hvordan vi kan hjælpe dem, der er på vej ud af et misbrug
 • Hvor vi lærer at bede om hjælp
 • Hvordan vi stopper med at flygte fra det, som er svært og i stedet lære at tage ansvar for os selv og vores liv
KONTAKT MIG

Hvordan kan vi støtte vores unge til at blive den bedste udgave af dem selv?

This is some text inside of a div block.
Dette foredrag omhandler samtidens unge og deres udfordringer, ligeledes forholdet til  stoffer og rusmidler

Foredraget er baseret på flere års erfaringer og samtaler med tusindvis af unge landet over gennem mit virke som foredragsholder og coach

Jeg bruger også personlige erfaringer fra mit eget liv og taler blandt andet om, hvordan mine forældre håndterede mit første møde med alkohol, stoffer og senere mit misbrug (herunder hvilke af deres strategier virkede, hvilke gjorde ikke)

Med foredraget sætter jeg også fokus på, hvad vi kan gøre for at lære de unge at sige nej til rusmidler og på, hvordan vi bedst muligt kan støtte dem i de svære teenageår. Foredraget tilbyder helt konkrete værktøjer til at hjælpe dit barn med at blive den bedste udgave af sig selv
Dette foredrag udbydes til forældre og jer, som arbejder med de unge
Dette foredrag giver insigt i følgende:
This is some text inside of a div block.
 • De unges største problemstillinger
 • Hvordan vi kan hjælpe dem, der er på vej ud af et misbrug
 • Hvordan vi støtter de unge til at blive den bedste udgave af dem selv
 • Hvordan vi støtter hinanden som forældre og dermed vores unge
KONTAKT MIG

Hvordan skaber vi et fælleskab, vi alle vil være en del af?

This is some text inside of a div block.
Igennem mit liv har jeg været en del af mange forskellige fælleskaber. Siden jeg er blevet ældre og er kommet ud på arbejdsmarked. Er det gået op for mig, at vi opfører os næsten på sammen måde i de fælleskaber som vi gjorder da vi var unge.

Jeg ved med sikkerhed, at det sunde fælleskab vil komme først i mål, frem for det fælleskab hvor der ikke er plads til alle.

Dette foredrag vil tage fat på de problematikker der kan være i et fælleskab, og hvordan man kan styrke det og arbejde sammen som en enhed fremfor som individualister.

Jeg vil tager jer med på en rejse igennem alle mine fælleskaber, og give jer en indsigt i hvordan jeg ville opbygge et sundt og handlekraftigt fælleskab der kommer i mål med det de sætter sig for.
Dette foredrag udbydes til forældre og jer, som arbejder med de unge.
Hvad går i derfra med efter foredrag:
This is some text inside of a div block.
 • Sårbarhed er en styrke i et fælleskab
 • Værktøjer til, at styrke fælleskabet
 • Et godt grin & en tætte fælleskabs følelse
 • Hvordan kan vi skabe et fælleskab som kommer i mål med det vi ønsker.
KONTAKT MIG