Foredrag med Julius Mygind

Som foredragsholder opfordrer jeg altid mit publikum til at tage stilling. Jeg bruger mig selv 110% og mine foredrag er meget personlige og dynamiske. Jeg er hudløst ærlig og meget direkte, også når jeg stiller spørgsmål til publikum. Således bliver publikum nemlig inddraget, involveret og opfordret til at skabe forandring.

Jeg stiller mig altid til rådighed efter et foredrag, hvor publikum er velkomne til at henvende sig til mig. 

Følgende 3 foredrag udbydes pt.:

Unge og motivation – få fokus til at skabe en solid og sund retning i livet

Dette foredrag omhandler udfordringer med skole, selvværd og selvtillid, mødet med sex og stoffer, samt bekymringer og refleksioner omkring fremtiden - og tilbyder de unge motivation til at blive den bedste udgave af dem selv. 

Jeg oplever i mit daglige virke som foredragsholder og coach, at ovenstående problematikker udgør en stigende udfordring for vores unge, ikke mindst som konsekvens af de sociale medier. Mange unge føler, at de har ’forkerte’ tanker, og at ingen kan forstå dem. Foredraget inspirerer de unge til at finde deres egen indre stemme og motivation til at blive den bedste udgave af dem selv, for således at kunne skabe et sundt og solidt ståsted i livet. Når vi som unge udvikler vores identiet, har vi en tendens til at finde nogen, vi kan spejle os i. Med udgangspunkt i min personlige historie og mine værktøjer som coach, tilbyder jeg de unge en sund og motiverende rollefigur.

Unge og stoffer – vejen ind og ud af et misbrug

Siden 2015 har Julius Mygind holdt foredrag om sin vej ind og ud af et massivt hash- og stofmisbrug. Julius startede allerede som 14-årig med at ryge hash og drikke alkohol. Rusmidlerne gav Julius en pause fra det sociale pres, han oplevede at omverden lagde over ham, og fra det pres han lagde over sig selv. Særligt ønskede Julius at passe ind, hvilket resulterede i følelsen af aldrig at være god nok, pæn nok, dygtig nok eller sjov nok. Hashen og stofferne blev en flugt fra livet og resulterede i depression, social isolation og angst. 

I sin hudløst ærlige fortælling sætter Julius fokus på, hvordan vi som voksne kan hjælpe de unge med at vælge rusmidlerne fra i en verden, hvor konfrontationen med hash og kokain er alle vegne. Julius henvender sig også direkte til de unge, hvor han aktivt beder dem tage stilling til, hvilke konsekvenser de valg de træffer i dag kan have for resten af deres liv. 

 Foredraget tilbyder de unge det fokus og mind-set, jeg selv manglede som ung. 

Hvordan kan vi støtte vores unge til at blive den bedste udgave af dem selv - forældreforedrag

I dette foredrag, der henvender sig særligt til forældre, tager jeg fat på de unges udfordringer og deres forhold til stoffer og rusmidler.  Gennem mit virke som foredragsholder og coach baserer jeg foredraget på flere års erfaringer og samtaler med tusindvis af unge og deres forældre landet over, samt på min egen personlige historie. Jeg taler blandt andet om, hvordan mine forældre håndterede mit møde med alkohol og stoffer og senere misbrug (hvad virkede, hvad virkede ikke) – og så sætter jeg fokus på, hvad vi kan gøre for at lære de unge at sige nej til rusmidler. Få hjælp til at støtte og styrke dit barn igennem teenageåreneog få værktøjer til at hjælpe dit barn med at blive den bedste udgave af sig selv.

For mere info & booking: